suzusige panching gasya-n arohan
uhuhan oyogimasuyonu uhuhuxtu batuge-mu
eiya-ukya-

bikini re-sukui-n wahukumeido2  
ranning syuusaikun neko
gu-suka azian ka-uga-ru
tensimajosei

| | TrackBack (0)

深心

kyaha-n mizugin ukyakya- hyahya
nekomisinsoiyaxtu hakaima hya-n
ryo-risasetekudasai tyuxtutensimisin

| | TrackBack (0)